Tarinamme

Nyyfiikin yksitoista jäsentä.

Opiskelijaporukasta ammattilaistiimiksi

Akateeminen kulttuuriosuuskunta Nyyfiiki syntyi syksyllä 2006, kun joukko Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoita lyöttäytyi yhteen. Takana on muun muassa historiantutkimuksen, kulttuuriperinnön tutkimuksen, maisemantutkimuksen ja digitaalisen kulttuurin opintoja. Opiskeluajan ryhmätöiden ja projektien luonteva jatke oli itsensä työllistäminen akateemisen kulttuuriosuuskunnan avulla. Nyyfiikissä yhdistyvät jokaisen jäsenen voimavarat ja osaamiset.

Menneisyyden tarinat esille ja käyttöön

Nyyfiiki luo kulttuuriperinnön ja historiatiedon uusia, konkreettisia käyttötapoja tilauksesta. Meidän käsissämme historiantutkimus taipuu kirjaksi, näyttelyksi tai muisteluillaksi. Näin Nyyfiiki tukee paikallisen kulttuuriperinnön säilymistä.

Nyyfiikin jäsenillä on akateeminen kulttuurialan koulutus, joka antaa välineet tutkimuksen tekemiseen, mutta myös sen soveltamiseen käytäntöön.

Nyyfiiki on utelias

Nyyfiikin nimi tulee Porin murteen sanasta nyyfiigi, joka juontaa juurensa ruotsin kielen sanaan nyfiken (utelias). Nimi kuvastaa yrityksemme asennoitumista uusiin asioihin ja ilmentää Nyyfiikin länsisuomalaista perustaa. Logon suunnitteli jäsenemme Jonna Fagerlund. Se perustuu riimuihin, jotka ovat osa pohjoismaista kulttuuriperintöä.